NUVOLE (oranjebloesem en jasmijn)
Wolken van citroen en witte perzik op cirruskrullen van rood fruit, steken een oceaan over van manuka bloesem honing. Het beweegt met de wind op lichte katoen van oranjebloesem en jasmijn, framboos en pioen en eindigt als een crème van lichte houtsoorten en sandelhout.

Hoe is het wasparfum van Ventilii Milano te gebruiken?

De wasparfums van Ventilii Milano zijn te gebruiken voor wassen in de wasmachine en voor handwas. De wasparfums van Venilii Milano zijn geschikt elk type stof/textiel, denk daarbij aan kleding, maar ook aan lakens, handdoeken, gordijnen, kussens, bankhoezen, stoffen hondenmand, stoffen kattenmand, et cetera. de wasparfums kunnen ook worden gebruikt in combinatie met alle soorten wasmiddel en kan worden gebruikt met wassen bij zowel lage als hoge temperaturen.

De wasparfums zijn een sterk geconcentreerd product en dienen altijd te worden vermengd met voldoende water. Wij adviseren je om de fles wasparfum altijd eerst even te schudden voor elk gebruik.

Een paar ml wasparfum is voldoende om al je textiel zoals je kleding, badhanddoeken of bedlinnen heerlijk te laten geuren en je dagenlang een uniek gevoel van frisheid geeft.

Machine was: Giet 5 tot 20 ml wasparfum in het bakje wat bestemd is voor wasverzachter, afhankelijk van de gewenste geurintensiteit kun je eventueel meer of minder gebruiken.
Handwas: Voeg 5 ml wasparfum toe aan 5 liter water, tijdens de laatste spoeling. Wij adviseren je om handschoenen te gebruiken ter bescherming van de handen.

Let op: Kan eventueel een allergische reactie veroorzaken. Niet geschikt voor consumptie en absoluut buiten bereik van kinderen houden. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter informatie

Waarschuwing.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voer het product / de verpakking af in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake afvalverwerking. Buiten bereik van kinderen houden. Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand. Voorkom lozing in het milieu. Handen grondig wassen na gebruik. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en eenvoudig te doen. Ga door met spoelen.

Bevat de volgende stoffen:
Geranil acetate, (2E) -2- (phenylmethylidene) octanal, dl-linalool, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, Linalyl acetate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one, 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one, 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one, Benzyl salicylate, Cumarin, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Reaction mass of cis-4- (isopropyl) cyclohexanemethanol and trans-4- (isopropyl) cyclohexanemethanol, Neryl acetate, Ethyl methylphenylglycidates.

Warning.
Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Dispose of the product / container in accordance with the legislation in force concerning waste treatment. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Avoid release to the environment. Wash hands thoroughly after use. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Contains:
Geranil acetate, (2E) -2- (phenylmethylidene) octanal, dl-linalool, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, Linalyl acetate, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one, 1- (1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one, 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one, Benzyl salicylate, Cumarin, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, Reaction mass of cis-4- (isopropyl) cyclohexanemethanol and trans-4- (isopropyl) cyclohexanemethanol, Neryl acetate, Ethyl methylphenylglycidates.

Attenzione.
Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Non disperdere nellambiente. Lavare accuratamente le mani dopo luso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene:
Acetato di geranile, (2E)-2-(fenilmetilidene)octanale,  dl-linalolo, (R)-P-MENTA-1,8-DIENE, Acetato di Linalolo, Acetato di 4-terz-butilcicloesile, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) ethan-1-one, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one, Benzil salicilato, Cumarina, 3-p-cumenil-2-metilpropionaldeide, Massa di reazione di cis-4-(isopropil)cicloesanemetanolo e trans-4-(isopropil)cicloesanemetanolo, Acetato di nerile, Etile metilefenilglicidate.

UFI: FXEK-09TK-800N-US8S